"หยุดต้องหยุดให้เป็น" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    18 มี.ค. 2565

.
 "หยุดต้องหยุดให้เป็น"

" .. นักปฏิบัติกราบเรียนหลวงปู่ว่า "กระผมพยายามหยุดคิด หยุดนึกให้ได้" ตามที่หลวงปูเคยสอน "แต่ไม่เป็นผลสำเร็จสักที" ชํ้ายังเกิดความอึดอัดแน่นใจ สมองมึนงง แต่กระผมก็ยังศรัทธาว่า "ที่หลวงปูสอนไว้ย่อมไม่ผิดพลาดแน่" ขอทราบอุบายวิธีต่อไปด้วย ฯ

หลวงปู่บอกว่า ..

" .. ก็แสดงถึงความผิดพลาดอยู่แล้ว "เพราะบอกให้หยุด คิดหยุดนึก ก็กลับไปคิดที่จะหยุดคิดเสียอีกเล่า" แล้วอาการหยุดจะอุบัติขึ้นได้อย่างไร "จงกำจัดอวิชชาแห่งการหยุดคิด หยุดนึกเสียให้สิ้น" เลิกล้มความคิดที่จะหยุดคิดเสียก็สิ้นเรื่อง .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
    DT014902

วิริยะ12

18 มี.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5355 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย