"โรคกายโรคใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    13 ก.ค. 2565

.
 "โรคกายโรคใจ"

" .. "โรคคือความไม่สบายในกาย" ความเจ็บความป่วยไม่สบายเรียกว่าโรคเกิดขึ้นจากกาย "โรคเกิดขึ้นจากใจไม่ปกติ" เกิดความหวั่นไหว เกิดความโลภความโกรธ เกิดความเกลียดความรักความชัง "เรียกว่าโรคของใจ"

โรคของใจนี่แหละ "พระพุทธเจ้าสอนให้พากันรักษาด้วยยาธรรมโอสถ" ปฐมพยาบาลขั้นแรกคือปล่อยทิ้งเสียอย่าให้เป็นอารมณ์ อย่าคิดถึงเรื่องนั้นทำให้ใจสงบ นิ่งอยู่ในที่เดียว หากมันไม่อยู่ก็ให้นึกเอา "พุทโธ" มาไว้เป็นอารมณ์ "นี่เรียกว่าปฐมพยาบาล" .. "

"สนทนาธรรมต่างประเทศ"
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

สิงคโปร์ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๙  


• หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน - ภัยของจิตคืออะไร

• ถ้าจะเลือกจะตัดสินใจเชื่ออะไร ก็ต้องรู้ความจริงในเรื่องนั้น และไม่ใช่รู้ความจริงเท่านั้น ต้องรู้จริงด้วย

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

• "ศีลเป็นเครื่องสงบกายวาจา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• "จิตว่าง" ที่ถูกต้องในธรรม

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย