เพียงแต่เคารพกราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ ธูปเทียน...มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้

 ลูกโป่ง    7 มิ.ย. 2555
เพียงแต่เคารพกราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้
ธูปเทียน เฉยๆ เท่านั้นน่ะ
แล้วไม่ละชั่วทำดีตามที่พระองค์เจ้าแนะนำสั่งสอนนั้น
มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้
เพียงแค่กราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้นั้น
มันจะพ้นจากนรก จากอบายภูมิไม่ได้เลย
ขอให้พากันคิดให้ดี ก็เป็นเพียงอุปนิสัย
ปัจจัยติดตัวไปนิดหน่อยเท่านั้นเองแหละ
แต่ว่าไม่พ้นนรก เพราะบุคคลยังไปทำบาปอยู่
ยังลุอำนาจแก่ตัณหาอยู่
เช่นนี้แล้วมันจะพ้นจากนรกไม่ได้เลย


ผู้นับถือพระพุทธศาสนานี้
ควรพยายามน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า
เข้ามาตริตรอง พิจารณาอยู่ภายในใจนี้
ให้มันเห็นแจ้งด้วยใจของตนเองแท้ๆ
นั่นแหละมันถึงจะปฏิบัติตามได้
ถ้าไม่เห็นแจ้งด้วยใจของตนในเรื่องบาป เรื่องบุญ
เรื่องคุณ เรื่องโทษก็ดี
อย่างนี้แล้วจะไม่ยอมปฏิบัติตาม
คนเราน่ะเป็นอย่างนั้น
ถ้าเห็นแจ้งแก่ใจแล้วว่า
สิ่งที่พระองค์เจ้าทรงแสดงว่าเป็นบาป
มันก็เป็นบาปจริงๆ ให้มันเห็นแจ้งเลย มันเป็นบาป
เพราะเหตุว่าเป็นการไปก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่น
นั่นแหละว่าเป็นบาป
เมื่อทำอะไรลงไปแล้วมันต่อทุกข์ให้แก่ตนบ้าง
ให้แก่ผู้อื่นบ้าง อย่างนี้มันเป็นบาปทั้งนั้นแหละ


:: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
   DT0329

ลูกโป่ง

7 มิ.ย. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5337 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย