"การภาวนาไม่ใช่ของหนัก" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

"การภาวนาไม่ใช่ของหนัก"

" .. การภาวนาไม่ใช่เป็นของหนัก เหมือนแบกไม้หามเสา "เป็นของเบาที่สุด" นึกภาวนาบทใดข้อใด "ก็ให้เข้าถึงจิตถึงใจ" จนจิตใจผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ ภายในจิตใจของตน

"ใจก็สบาย นั่งก็สบาย นอนก็สบาย ยืนไปมาที่ไหนก็สบายทั้งนั้น" ในตัวคนเรานี้ "เมื่อจิตใจสบาย กายก็พลอยสบายไปด้วย" อะไร ๆ ทุกอย่างมันก็สบายไป มันแล้วแต่จิตใจ .. "

"พุทธาจารานุสรณ์"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

   

5,369


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย