"เกิดมาต่างกันก็เพราะกรรม" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    6 พ.ย. 2565

"เกิดมาต่างกันก็เพราะกรรม"

" .. พวกเราที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารจักรนี้ "ไม่ใช่เราเกิดมาชาติเดียวเท่านี้" นับภพนับชาติที่เราท่องเที่ยวอยู่ ต่ำ ๆ สูง ๆ จนเกิดเป็นสัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน สารพัดมันเป็น "เราไปสวรรค์ก็ได้ขึ้นไป เราไปพรหมโลกก็ได้ขึ้นไป ลงไปนรกก็นับกัปนับกัลป์ไม่ได้" เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว เราควรประพฤติแต่กรรมอันดี

เมื่อพวกเรารู้อย่างนี้แล้ว พระพุทธเจ้าว่า "จะดีก็ดี จะชั่วก็ดี เป็นเพราะกรรมดอก" เกิดมาต่าง ๆ กัน ไม่เหมือนกัน สมมติว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกัน แต่ต่างพันธุ์กัน วิชาความรู้ก็ต่างกัน สมบัติก็ต่างกัน รูปร่างก็ต่างกัน ความยากจนค่นแค้น ความมั่งคั่งสมบูรณ์ก็ต่างกัน อันนี้เป็นเพราะอะไร "เป็นเพราะกรรมแม่นหมดทั้งก้อน ก้อนธรรมสิ่งที่เป็นใหญ่นั่นในตัวเขา" .. "

"อนาลโยวาท" กุศล-อกุศล (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
วัดถ้ากลองเพล ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗DT014902

วิริยะ12

6 พ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5268 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย