"โลกุตตระคำสอน" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 วิริยะ12    17 พ.ย. 2565

"โลกุตตระคำสอน"

" ..การปฏิบัติพระพุทธศาสนาจะปรารภยากบ้าง "เพราะเหตุว่าบารมีอินทรีย์ที่ไม่แก่กล้า" ไม่อยู่ในระดับเดียวกัน "คล้ายกันกับดอกบัวสี่เหล่า" ซึ่งมีอยู่ทุกยุค ทุกสมัย ทุกกาล ทุกเวลา มรรค ผล นิพพานก็มีอยู่ทุกกาลทุกเวลา ไม่ล่วงลับดับไปทางใดเลย

พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายจะมากกว่าล้าน ๆ พระองค์ ที่บังเกิดขึ้นเป็นยุค ๆ ก็ดี "ก็เป็นคำสั่งและคำสอนอันเดียวกัน" ไม่ได้ลบล้างและคัดค้านกันเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะบริบูรณ์พร้อมทั้งเหตุและผลพอ "ไม่มีขัดแย้งแข่งดีแข่งเด่นกันอันใดเลย" เพราะเป็นธรรมาธิปไตยเต็มภูมิแล้วและก็เป็นโลกุตตระคำสอนโดยตรง

ด้วยไม่มีโลกีย์มาปนเปไปทางใดเลย ถึงจะแจกแยกออกเป็นตอนต้น ตอนกลาง ตอนท้าย "ก็แจกออกตามนิสัยวาสนาของกุลบุตรกุลธิดาของท่านผู้ที่จะปฏิบัติให้เข้าใจความหมายของจิตและธรรมไปเป็นชั้นๆ เท่านั้น" คิวสุดท้ายที่ประสงค์จงใจก็หวังเพื่อให้พ้นจากกิเลสอาสวะโดยสิ้นเชิงเท่านั้น .."

"ธรรมเป็นของกลาง" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ. คำชะอี จ. มุกดาหารDT014902

วิริยะ12

17 พ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5277 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย