"อันนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนา ("หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

 "อันนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนา"

" .. พุทธศาสนาสอนอะไร หรือศาสนาทุกศาสนาสอนอะไรกัน "ศาสนาสอนให้ละความชั่ว คือไม่ให้ประพฤติความชั่ว แล้วก็ให้ประกอบคุณงามความดี" พูดง่าย ๆ ว่า "ละชั่วทำดี หลักของศาสนาทุก ศาสนามีอย่างนี้"

ตามลำพัง "การที่จะละการทำชั่วทางกายทางวาจานั้นมันทำได้ยาก" เพราะมีเจ้านายอยู่ คนหนึ่งคือ ใจ มันเป็นตัวบังคับบัญชาให้กาย ให้วาจากระทำธุรกิจต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ "พระพุทธเจ้า จึงทรงสอนให้พากันรักษาใจอีกทีหนึ่ง ควบคุมใจให้ได้อีกอย่างหนึ่ง" จึงจะครบพร้อมมูลบริบูรณ์

เราจะไปบังคับให้กายวาจาละชั่วอย่างเดียวไม่ได้ "เราต้องบอกหรือสอนให้ใจบังคับใจให้อยู่เสียก่อน จึงจะบังคับกายวาจาให้อยู่ในอำนาจได้ อันนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนา" .. "

"คุณค่าและประโยชน์ ของพระพุทธศาสนา"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 

5,451


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย