"สติ เป็นของจำเป็น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "สติ เป็นของจำเป็น"

" .. "เรื่องสตินี้ เป็นของจำเป็นที่ทุกคนจะต้องทำ ไม่ว่าจะยากหรือง่ายก็จำเป็นต้องทำ" เหมือนกับเรามีรถ มีเรือ "เราใช้ไม่ได้ ขับไม่เป็นมันก็ไม่เป็นประโยชน์แก่พวกเราซิ" เหมือนกันนั่นแหละ

สติเรามีอยู่ "แต่เราไม่คุมสติให้อยู่ใต้อำนาจของเรา" สตินั้นก็เหลวใช้ไม่ได้ แล้วแต่สตินั้นพาเราไปทำชั่ว ทำผิด ทุจริตต่าง ๆ เราก็ไม่รู้ "เลยกลายเป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน"

ต้องคุมให้อยู่ในอำนาจของเรา "เราทำดี ทำชั่ว ทำผิด ทำถูก ทำอะไรทั้งหมดให้รู้ตัวอยู่เป็นนิจ" เมื่อทำอย่างนี้อยู่เสมอจนเคยชินแล้วจะรู้สึกตัวว่า เมื่อไม่ได้ทำจะไม่สบาย .. "

"สนทนาธรรม ต่างประเทศ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 

5,453จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย