"ความจริงของชีวิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    4 ส.ค. 2566

.
 "ความจริงของชีวิต"

" .. การทำใจให้สงบระงับ เป็นสมาธิภาวนานี่ "มันก็ได้แก่การทวนกระแสจิตเข้ามาในบัจจุบันเนี้ย" ไม่ปล่อยให้จิตคิดซ่าน ออกไปข้างนอกโดยส่วนเดียว นั่นแหละ "มันจึงจะสงบลงได้"

แล้วก็ จึงจะรู้ความจริงของชีวิตได้ว่า "ความจริงของชีวิตเนี่ย หมายถึงดวงจิตนี้มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยง" ก็อัตภาพร่างกายอันนี้แหละมันไม่เที่ยง จะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างไรเล่า นี่แล้ว "เมื่อร่างกายนี้ไม่เที่ยงแล้ว สิ่งที่แวดล้อมอยู่ในร่างกายอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน" ลองสังเกตดู .. "

"ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ"
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
    DT014902

วิริยะ12

4 ส.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5309 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย