..จิตออกข่างนอก

 phaiboon    9 ต.ค. 2555

"อย่าส่งจิตออกไปข้างนอก ให้ดูอยู่ที่กาย...ให้รื้อค้นร่างกายนี้ให้ชัดแจ้ง...ให้รู้ว่าร่างกายมันมีอยู่...จึงทำให้เกิดทุกข์...ก็ร่างกายนี้แหละที่ทำลายความสงบสุข...มันทำให้เกิดเป็นที่รับโรครังหนอนอย่างใหญ่หลวง...ไม่เลือกละว่าร่างกายของใคร...ถ้าพิจารณามองให้เห็น...ตัดให้ขาดจากร่างกายนี้จริงๆแล้ว...จะพบกับความสงบสุขถาวรตลอดไป"

หลวงปู่หลุย จันทสาโร


• วัดนาคกลาง วรวิหาร

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• "ผลแห่งการรักษาอุโบสถศีลครั้งเดียว"

• ความเข้าใจเทพเจ้าเกี่ยวกับการกินเจ

• ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา”

• มิตรแท้ (กาฬกัณณิชาดก)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย