ปุ จ ฉา – วิ สั ช นา: ศิษย์ถาม – พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี ตอบ

 Ratchada   

ปุ จ ฉา – วิ สั ช นา: ศิษย์ถาม – พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี ตอบ

ปุจฉา:
กราบนมัสการครับ กรณีที่เราดูจิตแล้ว ว่ามันเกิดแล้ว สติไปตามรู้บ่อยๆ อย่างนี้ แล้วมันจะตัดอุปาทานตรงนี้ จะตัดภพตัดชาติตรงนี้ อย่างที่ในปฏิจสมุปบาทไหมขอรับ เราไปเห็นจิตไปรู้ ผู้รู้ จิตไปเห็นที่เกิดมาความคิดความตรึกตรองทั้งรูปทั้งนามให้เห็นขอรับ

วิสัชชนา: พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี
ที่ถามหมายถึงที่ตัดได้ยังไงใช่ไหม

ปุจฉา:
ตรงที่โลภะที่มันเกิดมาเราไปเห็นเป็นอุปาทานแล้วสติรู้แล้วก็รู้ ผู้รู้อีกที่ว่าเห็นแล้วก็ปล่อยว่างตัดตัวอุปาทานตรงนั้นไหมขอรับ

วิสัชชนา: พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี
ตัดได้ด้วยการที่รู้เท่าทัน รู้ความจริง รู้สภาพที่เป็นจริง การรู้สภาพที่เป็นจริงนี้ ก็จะละความหลง ละความไม่รู้ มันก็จะละความยึดถือไปในตัว เช่น ว่าเราปฏิบัติระลึกเห็นสภาวะมัน เกิด - ดับ หมดไปดับไป ความรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตนมันก็จะผุดมันจะปรากฏขึ้นมาแล้วตอนนั้น ถ้าเราจะว่ามันเป็นตัวตน มันก็เอาเป็นตัวตนไม่ได้ ในเมื่อสิ่งที่มันปรากฏนั้น มันหมดไปดับไป มันบังคับไม่ได้ความรู้สึกของความไม่ใช่ตัวตนมันจะเกิดขึ้น ก็คือ มันละอุปาทานในขณะนั้นอุปาทานก็ถูกลบไปขณะนั้น เพียงแต่ว่ามันจะได้เด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาด พอมันไม่เด็ดขาดเดี๋ยวมันเผลออวิชามาก็ยึดใหม่ มันก็รู้ใหม่ก็ต้องเพียรรู้ไป รู้ไป ขัดเกลาไป จนกว่าปัญญาที่เห็นแจ้งชัดมันยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น จึงจะเป็นปัญญาถึงขั้นในโลกุตรธรรม ถึงจะตัดขาด

อนุโมทนาศิษย์สุปฏิปันโน: คุณ เสาวลักษณ์ เตียตรีมิตร (Facebook.com/Luck Muggle)
อาสาสมัครผู้ถอดไฟล์เสียงพระธรรมเทศนา และทำรูปภาพประกอบคำถามด้านล่างนี้
ติดตาม อ่าน - ฟัง ได้ที่ หมวด : ฟังธรรม: ตอบปัญหาธรรม โดยพระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
ปุจฉา – วัสชนา ชุดที่ ๑
http://www.watmaheyong.org/index.php/dhamma-reading/372-dhamma-questions-answers.html
ปุจฉา – วัสชนา ชุดที่ ๒
http://www.watmaheyong.org/index.php/dhamma-reading/405-dhamma-questions-answers-2.html

รับชมข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฟังธรรม วิดีทัศน์ หนังสือธรรมะ รายการถ่ายทอดสด วิทยุออนไลน์ แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูเกษมธรรมทัต ได้ที่หน้าเว็บ
http://www.watmaheyong.org

ที่มา : http://www.watmaheyong.org

5,448


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย