พระเกศา พระโลหิต สมเด็จพระสังฆราช กลายเป็นพระธาตุ - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์

 npaaccount    11 ธ.ค. 2556

พระเกศา พระโลหิต สมเด็จพระสังฆราช กลายเป็นพระธาตุ - โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ที่วัดบวรนิเวศวิหาร พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เปิดเผยว่า วันที่ 12 ธันวาคมนี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ถวายสมเด็จพระสังฆราช วันที่ 11-12 ธันวาคม อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังคงมีประชาชน ศิษยานุศิษย์ หลั่งไหลมาถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีคณะศิษยานุศิษย์เล่าว่าพระเกศา และพระโลหิต ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 100 พรรษา บางส่วนกลายเป็นพระธาตุ ซึ่งสร้างความปิติแก่คณะศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมาก อ่านต่อ http://www.npa-account.com/thamma13.html   


ที่มา : การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

DT015531

npaaccount

11 ธ.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5367 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย