ตัวศีลแท้จริง คือ รักษาตัวจากบาป : หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

 จำปาพร    18 ก.พ. 2558


ตัวศีลจริงๆอย่าจำได้แต่สิกขาบท
ที่ว่าตามพระนั้น นี้ก็เป็นแต่เพียง "สุตะ"
ได้ยินได้ฟัง เพียงความจำและเพียงว่าตาม
ต้องมีจิตเจตนาละเว้น

สิกขาบทที่เราสมาทานไปแล้วนั้น
ข้อที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ คำแปลก็มีอยู่เราคงเข้าใจ
ศีลเมื่อสำรวมแล้วก็มารักษาตัวเรานี้เอง
ถ้าหากว่า เราเป็นที่รักของเราแล้ว
ควรรักษาตัวเราให้ดี
ไม่ให้กายของเราไปทำสิ่งที่ไม่สะอาด
เป็นบาปอกุศล พระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนกับของสกปรก
ควรรังเกียจ ควรมีความละอาย

...

พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ
วัดป่าเขาน้อย
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
DT017019

จำปาพร

18 ก.พ. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5105 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย