ผู้ยินดีในบุญต้องมีความอดทน : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    19 เม.ย. 2558ใครจะมีสติปัญญาอย่างไรก็ตาม
แต่ถ้าขาดความอดทนแล้วไปไม่รอด
นี่พูดสำหรับบุคคลผู้ยังมีกิเลสอยู่นะ
ถ้าขาดความอดทนแล้วถึงมีปัญญาก็ละกิเลสไม่ได้
อันความอดทนนี่ได้ชื่อเป็นฐาน
เป็นพื้นฐานของดวงจิต จิตที่ฝักใฝ่หากุศล
ยินดีในบุญในกุศลแล้วต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐาน
เมื่อรวมใจความลงแล้วนะ ยกตัวอย่างเช่น

เขาด่ามาก็ไม่ด่าตอบเขาอย่างนี้นะก็แสดงว่ามันอดได้
ผู้ใดอดได้อย่างนั้นมันก็เป็นบุญขึ้นมาในทันทีเลย ขึ้นมาในใจ
บุญกุศลก็ย่อมเกิดขึ้นใจผู้ใดเป็นอย่างนั้นน่ะ
เขายกโทษติเตียนมาก็ไม่ยกโทษติเตียนตอบ
อดกลั้นทนทาน ปล่อยให้เขายกโทษติเตียนไป
ไม่เป็นไร ไม่ตายหรอก ไม่เหมือนอย่างเอามีดเอาพร้ามาฟันหรอก
เราไม่ต้องการผูกกรรมทำเวรกับใคร
ขึ้นชื่อว่ามีเวรแล้วนี่มันเป็นทุกข์ ก็ต้องสอนตนเข้าไปอย่างนี้นะ
ผู้ใดเตือนตนไว้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ตอบโต้ใคร หาทางหลีกเลี่่ยง

...

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย• พุทธมนต์ ๑๒ ตำนาน (พระปริตรฉบับสมบูรณ์ที่สุด) - อานิสงส์มากมี เทวดาเมตตา ชนะทุกอุปสรรค ทำอะไรก็เจริญ

• "ศีลเป็นเครื่องสงบกายวาจา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ (2125 - 2225)

• คาถามหาจักรพรรดิ เปลี่ยนร้ายกลับเป็นดี พุทธคุณครอบจักรวาล แผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร

• เสียงสวด พระปริตร - สมเด็จพระญาณสังวร

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย