บันทึกอบรมธรรมประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๗ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    23 เม.ย. 2558อบรมธรรมะประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
ณ ศาลาอุรุพงศ์ วัดบรมนิวาสฯ กรุงเทพฯ"ร่างกาย" เหมือนอสรพิษ อสุรกาย
หรือทารกที่ไม่มีกฏหมาย เช่น บอกให้นอนก็ไม่นอน
บอกให้เชื่อก็ไม่เชื่อ ฯลฯ มีแต่ทุกข์โทษ
และนำความเดือดร้อนมาให้

พระพุทธเจ้าตรัสว่า "พระนิพพาน" อยู่ที่เปลือกตาบ้าง
ปลายจมูกบ้าง เล็บมือเล็บเท้าบ้าง ขน-หนังบ้าง
และซากอสุภะบ้าง

"สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธานสาสนํ" นี้คือ "แก่นพระศาสนา"
หัวใจพระพุทธเจ้า ก็คือ หัวใจพระศาสนา

"ความชั่ว" ให้เก็บไว้จนตาย
"ความดี" ต้องนำออกใช้จนตาย
ทุกวันนี้..ดีกับชั่ว..ยังปนกันอยู่
ต้องสร้างความดีให้มาก
จนกำจัดความชั่วออกให้หมด..จึงจะหายห่วง


...

พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการDT017019

จำปาพร

23 เม.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  4796 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย