มีธรรมะแต่ไม่ทำ จะมีค่าอะไร (หลวงพ่อชา)

 ลูกโป่ง  


5,424


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย