"เล่าเรื่องพระนางพิมพาและพุทธมารดา"

 วิริยะ12  

 "เล่าเรื่องพระนางพิมพาและพุทธมารดา"

" .. นี่เวลาเราเข้าไปเยี่ยมพระนางพิมพา "พระนางพิมพาจะมาทำอะไร ๆ กับเราก็ตาม ให้นิ่งหมดแบบหูหนวกตาบอดทั้งหมด ถ้าหากว่ามีกระทบกระเทือน พระนางพิมพาจะสลบ แล้วจะขาดมรรคผลนิพพาน สายบารมีจะขาดสะบั้นในตรงนั้น" พระพิมพาจะทำอะไรเราก็ตาม อย่าไปสนใจ ท่านรับสั่งไว้เลย ก็พระองค์เล็งดูเรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะ .. "

" .. มีอยู่เรื่องหนึ่ง อยากกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์ครับ อยากเรียนถามว่า "ตอนที่ท่านขึ้นเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดา ชั้นดาวดึงส์ พระพุทธมารดาได้สำเร็จมรรคผลอะไรบ้างหรือเปล่า" เหมือนพระนางพิมพาหรือเปล่า

"ทรงปรารถนาจะเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์" คือพระกกุสันโธ โกนาคมน์ กัสสโปกัสสปะ โคตโม พระพุทธเจ้าของเรานี้องค์หนึ่ง

เวลานี้อยู่ชั้นดุสิต "จะเป็นพระมารดาของพระศรีอริยเมตไตรยก่อน" เสร็จนั้นแล้วก็นิพพานเลย แล้วมีอะไรอีกล่ะ นั่นละเรื่องราวเป็นอย่างนั้น "เดี๋ยวนี้ยังไม่นิพพาน" จะเป็นพระมารดาของพระศรีอริยเมตไตรยเสียก่อน .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3840&CatID=2   

5,425


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย