"ผู้ที่จะเข้าถึงพุทธธรรม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    20 ก.ย. 2561


 "ผู้ที่จะเข้าถึงพุทธธรรม"

" .. ผู้ที่จะเข้าถึงพุทธธรรมนั้น "เบื้องต้นจะต้องทำตนให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เป็นประจำ" และเข้าใจความหมายของคำว่า "พุทธธรรม" ต่อไปว่า

- พุทธะ หมายถึง "ท่านผู้รู้ตามเป็นจริง จนมีความสะอาด สงบ สว่างในใจ"
- ธรรม หมายถึง "ตัวความสะอาด สงบ สว่าง" ได้แก่ "ศีล สมาธิ ปัญญา"

ดังนั้น "ผู้ที่เข้าถึงพุทธธรรม ก็คือคนเข้าถึงศีล สมาธิ ปัญญา" นี่เอง .."

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 DT014902

วิริยะ12

20 ก.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4941 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย