ถึงท่านที่อยากศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

 ตู่ 1    

ทำไมคนที่อยากศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงไม่ศึกษากับคำสอนของพระองค์ท่านเองทำไมไปศึกษากับหลวงพ่อนั้นหลวงปู่นี้ครับถ้าหลวงพ่อหลวงปู่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระองค์ท่าน หรือศึกษาไม่จบ หรือเรียนผิด จะเป็นยังไงกันละครับ   
คุณตู่โปรดกรุณาแนะนำว่าเราทั้งหลายจะพึงทำประการใดกันต่อไปดีในเมื่อ พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้ว??

ขอบคุณครับ


• โครงการอบรมพุทธสาวกสาวิกา “รู้การเข้าถึงสิ่งสูงสุดก่อนสิ้นลม”

• เสื้อสวย ควรชื่นชม ไม่หลงใหล

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• สรุปเรื่องธรรมทาน

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย