จุดสูงสุดของชีวิตคืออะไรหรอคับ

 totodark    9 ก.ย. 2554

ช่วยบอกทีคับ
ความไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่ทุกข์ ไม่ทนทรมาน ไม่เศร้าโศก ไม่เสียใจ ไม่พลัดพราก ไม่เดือดร้อน ไม่วุ่นวาย ไม่ลำบาก ไม่หวาดหวั่น ไม่เศร้าหมอง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่สั่นคลอน เป็นอิสระ หลุดพ้น บรรลุถึงซึ่งนิพพานอันเป็นบรมสุข


คือจุดจบครับ นิพพานํ ปรมํ สุขํ


 3,847 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย