จุดสูงสุดของชีวิตคืออะไรหรอคับ

 totodark    9 ก.ย. 2554

ช่วยบอกทีคับ   
ความไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่ทุกข์ ไม่ทนทรมาน ไม่เศร้าโศก ไม่เสียใจ ไม่พลัดพราก ไม่เดือดร้อน ไม่วุ่นวาย ไม่ลำบาก ไม่หวาดหวั่น ไม่เศร้าหมอง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่สั่นคลอน เป็นอิสระ หลุดพ้น บรรลุถึงซึ่งนิพพานอันเป็นบรมสุข


• Day 9 สิ่งที่เราควบคุมได้และไม่ได้ | ปรัชญา 5 นาที

• เสียงสวด ชยันโต 9 จบ - สมเด็จพระญาณสังวร

• กรรม จำแนกสัตว์ให้ทราม และประณีตต่างกัน

• ไม่มีอะไรเหนือกรรม (ฝน ธนสุนทร)

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• กระแสพระนิพพาน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย