ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ : แหล่งเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก ทั้งแบบ 45 เล่ม และแบบ 91 เล่ม ก็คือ ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 45 เล่ม และของมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่ม

 trilakbooks    2 ธ.ค. 2554

ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ :
แหล่งเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก ทั้งแบบ 45 เล่ม และแบบ 91 เล่ม
ก็คือ ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 45 เล่ม
และของมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่ม

เผยแพร่โดย ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

086-461-8505, 081-424-0781 , 02-482-7358

WWW.TRILAKBOOKS.COM

http://www.trilakbooks.com

 4,112 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย