กรรมอะไรที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงาม หาคำตอบได้ที่นี่

 หัวหอม    16 ม.ค. 2555

กรรมอะไรที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงาม หาคำตอบได้ที่นี่(ภาค 1) http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2367335

กรรมอะไรที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงาม หาคำตอบได้ที่นี่(ภาค 2) http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2367342

กรรมอะไรที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงาม หาคำตอบได้ที่นี่(ภาค 3) http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2367343

กรรมอะไรที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงาม หาคำตอบได้ที่นี่(ภาค4 สุดท้าย) http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2367345
 4,171 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย