พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เชิญอบรมกรรมฐาน

 pookmainz    8 ก.ย. 2555

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจอบรมกรรมฐานเบื้องต้น หลักสูตร ๗ วัน (ไป-กลับ) รุ่นที่ ๕๓ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมพุทธสมาคมฯ โดยมีพระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการอบรม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕

ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายธุรการ โทร.๐๒-๒๘๑-๙๕๖๓ - ๔ กด ๑๒๐ (คุณขนิษฐา ชีพชูเกียรติ)
   
 4,214 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย