อยากเรียนดี ทำงานเด่น ขอเชิญฟังธรรมที่ยุวพุทธฯ (บางแค)อา26 กพ.55 13. - 16.00 โดยพระดุษฎี เมธังกุโร เรื่อง "ฝึกสมาธิลัด ขจัดสมาธิสั้น"

 kaveebsc     15 ก.พ. 2555

อยากเรียนดี ทำงานเด่น ขอเชิญฟังธรรมที่ยุวพุทธฯ (บางแค)
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.
โดยพระดุษฎี เมธังกุโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งไผ่ จ.ชุมพร
เรื่อง "ฝึกสมาธิลัด ขจัดสมาธิสั้น"
สอบถามและสำรองที่นั่ง 02-455-2525 ต่อ 4204-4206
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


3,623


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย