วันมาฆบูชานี้ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า สร้างศาลาพระพุทธเจ้า๕พระองค์ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุดอยพระฌานโพธิญาณรังสฤษฏิ์

 กมลช  

สำนักสงฆ์พระธาตุดอยพระฌานโพธิญาณรังสฤษฏิ์

เดิมเป็น วัดร้าง บนดอยพระฌาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำวัด ๒ รูป ขณะนี้อยู่ระหว่างการบูรณะและปรับปรุงพื้นที่ในวันมาฆบูชานี้ได้มีการทอดผ้าป่า สร้าง พระพุทธเจ้า๕พระองค์ พร้อมศาลา

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์
อันมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมเป็นเบื้องต้น
๒. เพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธบริษัท
๓. เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
๔.เพื่อเป็นการชำระหนี้สงฆ์ใดใดที่เคยทำมาแล้วให้หมดไป

กำหนดการการทอดผ้าป่าสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์

วันมาฆบูชา วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา 09.00 น. คณะผ้าป่าเดินทาง ถึงวัดพระธาตุดอยพระฌาน
เวลา10.00 น.ถวายภัตตาหารเพล
เวลา11.00 น.ทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี

หากท่านไม่สามารถไปร่วมงานได้ แต่ประสงค์จะร่วมทำบุญ สามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารได้ดังนี้

นางสาวสดศรี อยู่แล้ว
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านเพ อำเภอเมือง ระยอง
เลขที่บัญชี 223 - 0 - 11808 - 0

หรือ

ลักษิกา เลิศมุกดา
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อย ตลาดมุกดาหาร
เลขที่บัญชี 436 - 2 - 13646 - 1

จากเว็ปพระรัตนตรัย
http://www.praruttanatri.com/thread-552-1-1.html
เว็ปดอยพระ
http://www.doipra.com/wat/ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : เว็ปพระรัตนตรัย, เว็ปดอยพระ

3,664


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย