ชวนเพื่อนๆร่วมทำบุญตักบาตรและทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วัดศรีรัตนคีรี(เขาแก้ว) อ.เมือง จ.ลพบุรี วันที่ 1-17 เมษายน 2555

 ptt_phensri    6 มี.ค. 2555

ชวนเพื่อนๆร่วมทำบุญตักบาตรและทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วัดศรีรัตนคีรี(เขาแก้ว) อ.เมือง จ.ลพบุรี วันที่ 1-17 เมษายน 2555 (ทั้งนี้ได้จัดการไถ่ชีวิตโค-กระบือเป็นปีที่ 2 แล้ว) ปิดทองหลวงพ่อเขาแก้วและอดีตหล่อองค์หลวงพ่อเจ้าอาวาสทองมา ฉันโน (ปิดทองหลวงพ่อเขาแก้วบนเขาซึ่งนานๆวัดจะเปิดให้สักการะสักที)สรงน้ำพระและสอยดาวการกุศล ทำทานด้วยการทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือซึ่งโค-กระบือทั้งหมดหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระครูสมุห์หนักฐานสุโภ เป็นผู้มอบให้เกษตรกรในจังหวัด ลพบุรีเราสำหรับเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมสูญเสียโค-กระบือไว้ทำมาหากิน สอบถามกรรมการได้ที่ 086-0782955


ที่มา : ชวนเที่ยวสงกรานต์และทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วัดศรีรัตนคีรี(เขาแก้ว) วันที่ 1-17 เม.ย.55 นี้


  3,269 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย