ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์และเผยแผ่ หนังสือ"เส้นทางนักรบ" (นิยายภาพชีวประวัติท่านปัญญานันทภิกขุ)

 yajai    18 เม.ย. 2555

ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์และเผยแผ่ หนังสือ"เส้นทางนักรบ" (นิยายภาพชีวประวัติท่านปัญญานันทภิกขุ)

สนใจติดต่อ โครงการ "กตัญญูกตเวที สองศรีพระศาสนา"
ห้องสมุดจำปีรัตน์
วัดชลประทานรังสฤษฎ์
โทร. 081-4123337

  3,401 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย