ช่วยอาตมาจัดซื้อเสาวิทยุด้วยนะ เพื่อความปลอดภัยในปีนี้และปีต่อๆไป

 somrak    

ขอเชิญร่วมบุญจัดซื้อเสาทาวเวอร์วิทยุพระพุทธศาสนา เพื่อความปลอดภัย แทนของเก่า

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพเสาทาวเวอร์วิทยุพระพุทธศาสนา วัดพันษี ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์


เนื่องจากสถานีวิทยุแห่งนี้ก่อตั้งมาแล้วได้ 7 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และอุปกรณ์บางอย่างได้เสื่อมสภาพไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสาทาวเวอร์วิทยุ สืบเนื่องจากเสาที่ติดตั้งปัจจุบัน ทางวัดได้ซื้อเหล็กสามเหลี่ยมมาทำเองและไม่ได้ชุบกัลป์วาไนส์ ป้องกันสนิม เพี่ยงแค่ทาสีกันสนิมเท่านั้น พอโดนแดดและฝนมา 7 ปี ปรากฎจากการตรวจสภาพแล้ว เห็นว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนเป็นเสามาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย


ดังรายละเอียดอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อครบชุดคำนวณเป็นเมตรแล้ว เมตรละ 1,500 บาท โดยจะใช้ติดตั้งในครั้งนี้ 60 เมตร รวมเป็นเงินที่จะต้องจัดซื้อทั้งสิ้น 90,000 บาท


อาตมาภาพจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่เคยรับฟังธรรมะและไม่เคยรับฟังธรรมของอาตมภาพได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ คนละ 1 เมตร หรือ ตามกำลังศรัทธา เพื่อให้การเผยแผ่ธรรมะไม่สะดุด และราบรื่นตลอดไป


สามารถร่วมบุญได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์)
สำนักงาน สาขาศีขรภูมิ
บัญชีเลขที่ 331-0-12684-6
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโร


กรณีต่างประเทศ
สวิปโค๊ส
KRTHTHBK (โอนผ่านเน็ต)
KRTHTHBK007895(โอนผ่านเน็ตสกุลต่างประเทศ)


กรณีต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแจ้ง จำนวนเงิน วันเดือนปีที่โอน พร้อมชื่อที่อยู่ที่สามารถจัดส่งได้ ไปที่ somrak43@hotmail.com โทร. 086-2602702


ขอความปรารถนาที่ท่านตั้งใจไว้ดีแล้ว โดยไม่ขัดศีลธรรมอันดีงาม จงพลันสำเร็จ ด้ายอำนาจแห่งการสร้างบุญจัดซื้อเสาทาวเวอร์วิทยุ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้ด้วยเทอญ


เจริญพรเพื่อรับสายธารศรัทธา
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com


ลิงค์รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30:2010-06-23-13-27-52&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ประมาลภาพเสาเก่าที่ขึ้นสนิมพระอาจารย์สมรัก นั่งทำรายการนิทานธรรมเสาทำเอง 30 เมตร พ.ศ. 2547ฐานพื้นล่างสนิมเกาะมากแล้วสนิมจับน็อตมากแล้ว อันตารายมาก

เจริญพรเพื่อรับสายธารศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ
http://www.phrasomrak.com


• วัดโปรดเกศเชษฐาราม

• "เหมือนน้ำสกปรก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• นิทานธรรมะ เรื่อง ดีในมดแดง

• ผลกรรมที่ได้รับจากการทำผิดศีลข้อที่ 1 - 5

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• เสียงสวด ชยันโต 9 จบ - สมเด็จพระญาณสังวร

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย