ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล บูรณปฏิสังขรณ์ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ณ ลุมพินีวันสถาน ประเทศเนปาล

 yajai    3 มี.ค. 2554

ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล บูรณปฏิสังขรณ์ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
ณ ลุมพินีวันสถาน ประเทศเนปาลและพัฒนาวัดไทยลุมพินี

ร่วมหล่อหลอมหัวใจไทยทั้งชาติ ให้เป็นหนึ่งเดียว
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
และ ๖๐ ปีราชาภิเษก

ร่วมบริจาคได้ทุกวันที่ "กองทุนลุมพินีสถานโดยมูลนิธิไทยพึ่งไทย"
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าวซอย ๑๐
เลขที่บัญชี ๐๔๗-๒๕๕๙๑๖-๔
หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "กองทุนลุมพินีสถานโดยมูลนิธิไทยพึ่งไทย"


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม -> http://www.watthailumbini-th.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=539235648&Ntype=6


ที่มา : http://www.watthailumbini-th.org
(วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล) https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• "ศีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• นาฏมวยไทย ประเพณีไทย

• "หวังผลไกล" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย