บ้านอารีย์เชิญท่าน ทำบุญต้กบาตรสดับธรรม โดย หลวงพ่อบุญกู้ อนุวฑฺฒโน

 นานา    19 เม.ย. 2554

วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น. สถานที่ : บริเวณศาลาปันมี
เชิญท่านร่วม ทำบุญ ตักบาตร สดับธรรม โดย
พระครูพุทธิสารสุนทร (หลวงพ่อบุญกู้ อนุวฑฺฒโน)
วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ
หลวงพ่อบุญกู้ อนุวฑฺฒโน ผู้สืบทอดมรดกธรรม เป็นลูกศิษย์องค์หนึ่งของท่านพ่อลี ธมฺมธโร
เจ้าอาวาสวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ
ปัจจุบันอายุ 82 ปี 52 พรรษา

ท่านกล่าวไว้ว่า “การที่มาอยู่วัดพระศรีมหาธาตุนี้ ก็เห็นประโยชน์กับ
หมู่คณะพระเณร และญาติโยมที่สนใจอยากจะปฏิบัติธรรม
เพราะไม่มีครูบาอาจารย์จะคอยแนะนำสั่งสอนเรื่องจิตภาวนาให้
อีกอย่างเราก็ทำตามท่านพ่อลี ที่ท่านอยากจะให้พระป่ากรรมฐาน
มาอยู่ประจำที่วัดในเมืองหลวงบ้าง เพื่อคอยแนะนำสั่งสอนอบรมกรรมฐานจิตภาวนา เช่นอย่างแต่ก่อน ท่านพ่อลี องค์ท่านจะเข้ามาอบรมกรรมฐานเป็นประจำอยู่ที่วัดบรมนิวาส รวมทั้งวัดพระศรีมหาธาตุแห่งนี้”
สอบถามรายละเอียด ๐๒ ๒๗๙ ๗๘๓๘ / ๐๒ ๖๑๙ ๗๔๗๔
หรือ www.baanaree.net

อนุโมทนาค่ะ
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,581 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย