ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรทายาทธรรม ๗๐ รูป

 ศิษย์วัดพระพุทธโคดมฯ  

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณร "ทายาทธรรม สืบพระศาสนา" รุ่นที่ ๕ จำนวน ๗๐ รูป

ณ วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ(ธรรมยุต) ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

*เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร รุปละ ๑,๐๐๐ บาท
*เป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาแก่สามเณร ทุนละ ๕๐๐ บาท
*เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ ตามกำลังศรัทธา

***หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา

ร่วมทำบุญได้ที่

1.ธนาคารออมสิน สาขาชุมแพ
ชื่อบัญชี กองทุนพระพุทธโคดมฯ
เลขที่บัญชี 0-2008185782-1

2.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้านสหกรณ์กรุงเทพ
เลขที่บัญชี 970-0-02452-0
ชื่อบัญชี พระมหานเรศ เรขาโชค

สอบถามราลละเอียดและร่วมตั้งโรงทานอาหาร...วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ(ธ)
โทร. 087-8076246, 088-2013956
หรือ facebook วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ ธ.
Email: [url]buddha_kodom@hotmail.com[/url]


• "กามโลก สมรภูมิทีดี" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• "ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าขรา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

• เรื่องแพ้ ,ชนะและอภัย

• ยมกปาฏิหาริย์อัศจรรย์ไฟคู่น้ำ
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย