ขอเชิญ ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพกฐิน ๘๔,๐๐๐ กอง วัดธรรมบรรพต (ถ้ำพระเวส) ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

 พิสิทฺธิธญฺโญเภสชฺ    

ขอเชิญ ร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพกฐิน ๘๔,๐๐๐ กอง กองละ ๑๐๐ บาท ณ วัดธรรมบรรพต (ถ้ำพระเวส)
อ.นาแก จ.นครพนม ในวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อ สมทบทุน สร้างเจดีย์บูรพาจารย์
วัดธรรมบรรพต(ถ้ำพระเวส) เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุครูบาอาจารย์สาย
พระวัดป่า(สายพระธุดงค์กัมมัฏฐาน) ที่เคยมาพำนัก จำพรรษา ภาวนา อาทิ เช่น หลวงปู่เสาร์กนฺตสีโล,
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต, หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นต้น โดยในวันงาน ได้รับความเมตตา จาก พระเดชพระคุณ หลวงปู่เคน เขมาสโย, หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม, หลวงปู่แฟ็บ สุภทฺโท เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และเจริญพระพุทธมนต์

หรือ ร่วมบริจาคสร้างเจดีย์บูรพาจารย์ วัดธรรมบรรพต (ถ้ำพระเวส) ได้ที่บัญชี ของทางวัด
ชื่อบัญชี : วัดธรรมบรรพต (ถ้ำพระเวส) ธนาคารกรุงไทย สาขานาแก อ.นาแก จ.นครพนม
เลขที่บัญชี : 421 - 0 - 15664 - 7
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณบูรณประภา โทร 086 - 2345060
คุณประพาส โทร 080 - 1807315
หรือที่เวป ของทางวัด http://www.thamprawes.com
  3,267 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย