วัดบ้านอุดมชาติ 61หมู่8 ตำบลเมืองศรีใค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

 phangubon@gmail.com    12 ก.ย. 2560

บอกข่าวบุญเนื่องด้วยทางวัดอุดมชาติ
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทำบุญกับทางวัดอุดมชาติเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาหลังเก่าซึ่งทรุดโทรมมากในขณะนี้ซึ่งทางวัดไม่มีปัจจัยในการบูรณะเพราะเป็นวัดอยู่ในชนบทหมู่บ้านเล็กฯค่าน้ำค่าไฟ   
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพากร


• ขอเมตตาสร้างทางกันไฟรอบวัดเพื่อช่วยสัตว์น้อยใหญ่

• ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชาวัตถุมงคล ““พระกริ่งมหาฤๅษี , พระปิดตาวาสนาดี” ซึ่งจัดสร้างโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• เย ปมตฺตา ยถา มตา คนประมาทแล้ว เหมือนคนตายแล้ว

• พระเคร่ง (ฮาธรรมะพระพยอม)

• กระรอกเจาะมะพร้าว

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย