สร้างศาลาลานธรรม
 puhenpai   1 เม.ย. 2562

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาลานปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับงานปฏิบัติธรรมประจำปีและกิจกรรมที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนา
 เปิดอ่านหน้านี้  835 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย