สร้างศาลาลานธรรม

 puhenpai    1 เม.ย. 2562

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาลานปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับงานปฏิบัติธรรมประจำปีและกิจกรรมที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนา https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,581 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย