ปั่นด้าย ทอผ้า จุลกฐิน ณ วัดแก่งหลวง

 warapong    29 ก.ย. 2562

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล ประเพณีโบราณ " ปั่นด้าย ทอผ้า จุลกฐิน ถิ่นเมืองกาญจน์" ณ วัดแก่งหลวง วันที่ 13- 14 ตุลาคม 2562
  966 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย