#ขอเชิญทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน15หลัง สร้างห้องพักผู้ปฏิบัติธรรม 25หลัง จองเจ้าภาพหลังล่ะ 150,000บาท(ติดชื่อหน้ากุฏิ) สร้างที่ สวนธรรม ภูริญาณ อ.บางเลน จ.นครปฐม #สอบถาม โทร/ไลน์ 0822205051

 ตะวันธรรม    22 ม.ค. 2563

#ขอเชิญทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน15หลัง
สร้างห้องพักผู้ปฏิบัติธรรม 25หลัง
จองเจ้าภาพหลังล่ะ 150,000บาท(ติดชื่อหน้ากุฏิ)
สร้างที่ สวนธรรม ภูริญาณ อ.บางเลน จ.นครปฐม
#สอบถาม โทร/ไลน์ 0822205051

ที่อยู่อาศัยชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิต
ผู้ให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกอย่าง กล่าวคือ
1.ผู้ให้ป้องกันอันตราย จาก
แดด, ลม, ฝน, สัตว์ต่างๆ
2.ผู้ให้ได้ทำดี รักษาศีล ให้ธรรม เจริญจิตภาวนา
3.ผู้ให้ชีวิตมีความสุข เป็นที่พักผ่อนกาย เป็นต้น

เนื่องจากทาง สวนธรรม ภูริญาณ
ได้ดำเนินการสร้างใหม่
เพื่อรองรับการฝึกอบรมของพระกรรมฐาน
ตลอดถึงรองรับโยคีผู้ปฏิบัติทั่วไป ใกล้ปริมณฑล
จึงดำริจัดสร้างที่พักอาศัยให้แก่พระกรรมฐานและโยคีผู้ปฏิบัติ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกจิตภาวนา ต่อไป

จึงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อให้สำเร็จตามจุดประสงค์ต่อไป


ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์ dhamma2559 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล,0822205051


#ขอเชิญทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน15หลัง
สร้างห้องพักผู้ปฏิบัติธรรม 25หลัง
จองเจ้าภาพหลังล่ะ 150,000บาท(ติดชื่อหน้ากุฏิ)
สร้างที่ สวนธรรม ภูริญาณ อ.บางเลน จ.นครปฐม
#สอบถาม โทร/ไลน์ 0822205051
ที่อยู่อาศัยชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิต
ผู้ให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกอย่าง กล่าวคือ
1.ผู้ให้ป้องกันอันตราย จาก
แดด, ลม, ฝน, สัตว์ต่างๆ
2.ผู้ให้ได้ทำดี รักษาศีล ให้ธรรม เจริญจิตภาวนา
3.ผู้ให้ชีวิตมีความสุข เป็นที่พักผ่อนกาย เป็นต้น
เนื่องจากทาง สวนธรรม ภูริญาณ
ได้ดำเนินการสร้างใหม่
เพื่อรองรับการฝึกอบรมของพระกรรมฐาน
ตลอดถึงรองรับโยคีผู้ปฏิบัติทั่วไป ใกล้ปริมณฑล
จึงดำริจัดสร้างที่พักอาศัยให้แก่พระกรรมฐานและโยคีผู้ปฏิบัติ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกจิตภาวนา ต่อไป
จึงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อให้สำเร็จตามจุดประสงค์ต่อไป
#สามารถร่วมทำบุญ ดังนี้
1.จองเจ้าภาพอุปถัมถ์สร้าง 1 หลัง
(หลังล่ะ 150,000 บาท)
2.ทำบุญ1 กองทุน (กองล่ะ 5,000 บาท)
3.ทำบุญตามกำลังทรัพย์
เมื่อสร้างเสร็จเเล้วเจ้าภาพสามารถถวายกุฏิกรรมฐานได้
#จุดมุ่งหมายในการสร้าง
1.เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระกรรมฐาน ที่เข้ารับการอบรมตลอดปี
2.เป็นที่พักอาศัยของโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดปี
#สามารถทำบุญดังนี้
กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย
#สอบถามโทร /ไลน์ 0822205051
ขออานุภาพเเห่งการสร้างกุฏิ เเละห้องพักผู้ปฏิบัติธรรม
จงอำนวยพรให้เจ้าภาพมีความสุข ทั้งทางกาย ทางใจ ตลอดปี เเละตลอดไป สาธุ


  3,305 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย