ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญสร้างโลงเย็น ถวายให้กับวัดบ้านสะพานยาว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

 aomauynaja    10 ก.พ. 2563

#บอกบุญสร้างโลงเย็น #ปีที่3

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญสร้างโลงเย็น ถวายให้กับวัดบ้านสะพานยาว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เนื่องจากโลงเย็นของทางวัดใบเก่าสภาพชำรุดและขาดปัจจัยในการซ่อม จึงขอเป็นสะพานบุญเพื่อซื้อใบใหม่ถวายแทนค่ะ

อานิสงค์นี้ ถวายแด่
1. พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์และหมดพระนิพพาน
2. พระสยามเทวาธิราชและพระศรีอริยเมตไตยในกาลภาคหน้า
3. ท่านพ่อพยายมราชและคณะ
4. ราชวงศ์จักรีวงศ์ทุกๆ พระองค์
5. บิดามารดาครูอาจารย์และผู้มีคุณที่เป็นสัมมาทิฏฐิ
สาธุ สาธุ สาธุ
  3,500 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย