เชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนตามเจตนาศรัทธาเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติและบูรณะวัดกาวีละ

 songsao    26 มิ.ย. 2554

ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี ๑๐,๐๐๐ กอง ๆ ๑,๐๐๐ บาท หรือบริจาคตามเจตนาศรัทธา
เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาปฏิบัติของวัดกาวีละ 138 ม.7 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ทอดถวาย ณ วัดกาวีละ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ (ยี่เหนือ) เวลา ๑๗.๓๐ น. ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาอุปถัมภ์ กิตฺติภทฺโท เจ้าอาวาสวัดกาวีละ โทร.๐๘๘-๔๑๑๑-๕๓๗ , เลขที่บัญชี 532-0-10043-4 บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขาอำเภอฝาง

เชิญทุกท่านร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างศาลาปฏิบัติหลังใหม่และบูรณะวัดตามเจตนาศรัทธา
ดูสภาพวัดกาวีละในปัจจุบันได้ตามรูปภาพที่ http://blog.palungjit.com/songsao/ (กรุณานำเว็บลิงค์วางลงบราวเซอร์Address)  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : วัดกาวีละ 138 ม.7 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่


สภาพวัดกาวีละในปัจจุบัน บันทึกภาพเมื่อ 13 มิ.ย.54 หลังฝนตก


• เคาะมงคล (ฮาธรรมะพระพยอม)

• "ปลงกรรมฐาน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• บทสวดอธิษฐาน ก่อนนั่งสมาธิ โดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• "การฝึกสมาธิ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

• ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารปัจจัยตามกำลัง

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย