รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม #ฟรี หลักสูตร “พื้นฐานการใช้งาน PowerPoint เพื่อการนำเสนอ” (รุ่นที่7)

 naparats    31 ก.ค. 2563

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม #ฟรี หลักสูตร “พื้นฐานการใช้งาน PowerPoint เพื่อการนำเสนอ” (รุ่นที่7)

หลักการและเหตุผล :
สถาบันปัญญาวิชชาลัย วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของท่านจึงได้มีการจัดอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการใช้งาน PowerPoint เพื่อการนำเสนอ”เนื่องด้วยปัจจุบันการนำเสนองานต่างๆ มีหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ โดยการนำเสนองานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ซึ่งเป็นโปรแกรมชุด Microsoft office ที่มีความสามารถในการช่วยสร้างงานนำเสนองานให้มีความโดดเด่น ซึ่งทั้งหมดนั้นสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และสวยงามด้วยโปรแกรมนี้ รวมถึงสามารถต่อยอดการอบรม หลักสูตร “Infographic Presentation ยุค Digital 4.0” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ต้องมีพื้นฐานการทำ PowerPoint พอสมควร ถึงจะเรียนได้อย่างรวดเร็ว
-----------------------------------------
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้งาน PowerPoint ในระดับเบื้องต้น ซึ่งเนื้อหาจะเน้นในส่วนที่จำเป็นต่อการใช้งานประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว
2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้าง/จัดรูปแบบ งานนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ได้
3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ และใช้เทคนิคต่างๆ ช่วยในการนำเสนอได้
4. เพื่อนำไปต่อยอดการอบรม หลักสูตร “Infographic Presentation ยุค Digital 4.0” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ต้องมีพื้นฐานการทำ PowerPoint
-----------------------------------------
กลุ่มเป้าหมาย:
พระภิกษุสงฆ์
สามเณร
บุคคลทั่วไป (ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานบริษัท ฯลฯ)
-----------------------------------------
**คุณสมบัติของผู้อบรม
1. มีความต้องการใช้งาน Microsoft PowerPoint ในการทำงานนำเสนองานต่าง ๆ
2. เป็นผู้ที่ไม่เคยใช้งาน Microsoft PowerPoint หรือใช้งานได้บ้าง
เข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง
3. สามารถมาเรียนได้ตลอดทั้งหลักสูตร (ไม่ขาดการอบรมเพราะเวลาน้อย) และต้องการต่อ ยอดไปเรียน Infographic Presentation เพราะต้องมีพื้นฐาน PowerPoint เป็นอย่างดี
4. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเอง และมีโปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอชั่น ตั้งแต่ 2013 เป็นต้นไป
-----------------------------------------
การคัดเลือกเข้าอบรม :
รับสมัครเข้ารับการอบรมใน Online เท่านั้น
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง
ผู้สอนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เรียนในหลักสูตรนี้จำนวน 30 คน
สมัครออนไลน์ คลิก > http://bit.ly/2YC16Js
-- ปิดรับสมัคร : วันที่ 10 สิงหาคม 2563
-- ประกาศรายชื่อ : วันที่ 12 สิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ที่ https://www.facebook.com/PageWatchol/
-----------------------------------------
ระยะเวลาในการอบรม:
อบรมวันละ 4 ชั่วโมง ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 16 ชั่วโมง
อบรมครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
อบรมครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563
อบรมครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563
อบรมครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563
เวลาในการเข้าอบรม : 13.00 - 17.00 น.
-----------------------------------------
วิทยากรผู้สอน :
อ.กุ้ง (นภารัตน์ เสือจงพรู)
-----------------------------------------
ค่าใช้จ่ายในการอบรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี)
-----------------------------------------
เนื้อหาการอบรม (อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
1. ทำความรู้จักกับ Microsoft PowerPoint
2. แนะนำเมนูต่างๆที่สำคัญ และองค์ประกอบของ Microsoft PowerPoint
3. เริ่มใช้งาน Microsoft PowerPoint
4. สร้าง สไลด์ และจัดรูปแบบข้อความอย่างง่ายๆ
5. กำหนดต้นแบบของสไลด์
6. แทรกรูปภาพ, ตาราง, และกราฟในสไลด์ได้
7. รู้จัก Slide Master กับ Title Master
8. การใช้มุมมองต่างๆ ของสไลด์อย่างมีประสิทธิภาพ
9. สร้างตารางในสไลด์ และการนำตารางจาก MS-Excel มาใส่ในสไลด์
10. นำเสนอผลงานออกหน้าจอและเทคนิคในการนำเสนอ
11. Workshop
-----------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร : 089-003-9501 (คุณแธ)
  3,255 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย