#รับสมัครบวชนาคหมู่ (บวชฟรี..วันเข้าพรรษา บวชฝึกกรรมฐาน3ดือน) โครงการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐานรุ่น.47 พิธีบวช วัน24ก.ค.2564 #เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชพระ ดูเเลตลอด3เดือน สอบถาม โทร/ไลน์ 087-007-8607

 ตะวันธรรม    27 มิ.ย. 2564

#รับสมัครอุปสมบทนาคหมู่ จำนวน20นาค
(บวชฟรี..เทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี2564)
(บวชฝึกกรรมฐาน3เดือน)
โครงการอุปสมบทนาคหมู่ พระกรรมฐานรุ่น.47
#เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชพระ
((ดูเเลตลอด3เดือน))
#สอบถาม โทร/ไลน์ 087-007-8607
*พิธีบวช* วันที่ 24 กรกฏาคม 2564(เดือน7)
#ทำบุญ สมทบกองทุนได้ ที่
กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย

บวชถวายเป็นพุทธบูชาเเด่พระพุทธเจ้า
ในเทศกาลวันข้าพรรษาประจำปี 2564
เเละ

*บวชสืบทอดพระพุทธศาสนา
*บวชศึกษาธรรมะ
*บวชลดละกิเลส
*บวชสั่งสมบุญสร้างสุข
*บวชตอบเเทนคุณพ่อเเม่
*บวชใช้หนี้เจ้ากรรมนายเวร

#กำหนดการ
1 เมษายน - 9กรกฏาคม 2564
รับโทรสัมภาษ+สมัครบวชลงทะเบียนบวช
087-007-8607

วันที่ 10กรกฏาคม 2564
-นาคมอบตัวเข้าออบรมก่อนบวช/
-เข้าตรวจโรคcovid-19 เเละกักตัวเช็คสุขภาพ

วันที่ 23 กรกฏาคม 2564
-พิธีขอขมา, ขิปผม, มอบผ้าไตรนาค(เริ่มงาน09.00น.)
ศูนย์ธรรมทาน ภูริญาโณ อ.บางเลน จ.นครปฐม

วันที่ 24 กรกฏาคม 2564
-พิธีฉลองผ้าไตรบวช/พิธีบวช/รับพร07.00น // ขิปผม //
มีพิธีฉลองผ้าไตร(ช่วงเช้า)สวนป่าพุทธารามญาโณ จ.พิษณุโลก
(08.30น) พิธีบวชจริง ((เเยกบวชจำนวน 2 วัด/วัดล่ะ10รูป))
**บวชเสร็จ**
เดินทางเข้าฝึกอบรม,จำวัด,เตรียมอธิฐานเข้าพรรษา
1.สวนป่าพุทธารามญาโณ จ.พิษณุโลก
2.สวนป่าพุทธภาวนา จ.ตราด

**กิจกรรม ดังนี้
เริ่มพิธีเวลา10.00น.
-พิธีขอขมา, ขิปผมนาค
-ถวายภัตตาหารฉลองผ้าไตรบวช
เวลา13.30น. พิธีบวชพระ(จริง)
-เเห่รอบโบสถ์
-ถวายผ้าไตรในโบสถ์
-พิธีบวช เเละรอรับพร

#หมายเหตุ.
(พิธีอุปสมบท(บวช)
**ไม่มีการจัดงานบุญใหญ่..ที่รวมกลุ่มกันมาก
เเค่ถวายภัตตาหารคณะสงฆ์ เเละพิธีบวชนาคเท่านั้น
ผู้ร่วมงานคือนาค เเละเจ้าภาพ, พ่อเเม่ เท่านั้น
(เฉพาะคนที่ลงทะเบียนเท่านั้น)
(ไม่รับผู้คนภายนอกที่ไม่เเจ้งลงทะเบียน
เพื่อให้เว้นระยะห่างทางสังคม)
จัดพิธีบวช วัดล่ะ10 รูป /ผู้ร่วมพิธีไม่เกิน10คน

((เเต่ทางโครงการจะจัดระเบียนป้องกันโควิต))
เช่นเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากาก ตั้งจัดวัดอุณหภูมิ เเละมีจุดล้างมือ
ผู้คนร่วมพิธีไม่เกิน 10 คน

**และเวลา/สถานที่
อาจปรับเปลี่ยน..
ตามความเหมาะสมของสถานะการ

#กิจกรรม (ตลอด2เดือน)
1.ปฏิบัติกรรมฐานวันล่ะ 6-9 ชม. ต่อวัน
(เพิ่มขึ้นตามการฝึกอบรม)
2.ถือธุดงค์วัตร 1-13 ข้อ
(ตามกำลังสัจจะภาวนา)
3.ไม่รับกิจนิมนต์
4.ฝึกการเดินธุดงค์ / อยู่ในป่า
(ตามเหตุสมควรของพี่เลี้ยง)
5.เรียนนักธรรม (ธรรมะที่ควรรู้)
6.ฝึกเทศนาจริง (เทศน์)
7.ได้ช่วยงานพัฒนาวัด ตามความเหมาะสม
8.ได้ฟังธรรมะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง
9.เเสวงหาความสุขที่เเท้จริง
10.เรียนรู้ข้อวัตรต่างๆอันดีงามในพระพุทธศาสนา

#พิธีรับใบเกียรติบัตรจบโครงการ
วันที่ 20ตุลาคม 2564

#สามารถทำบุญโครงการบวชพระ ได้ดังนี้
1.จองเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชพระ 1รูป ดูเเลทุกอย่าง ตลอด3เดือน
--------รับเจ้าภาพเเค่20ท่าน เท่านั้น-----------
2.สมทบ1กองทุน (5,000บาท) #สมทบกองทุนบวช
(7กองทุน เท่ากับอุปถัมภ์บวช1รูป)
3.ทำบุญตามกำลังศรัทธา(ไม่จำกัด)

#เจ้าภาพร่วมกิจกรรมได้ หรือให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแทนได้
#ทำบุญ สมทบกองทุนได้ ที่
กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย

#ถ้าขอรับใบโมทนา หรือเเจ้งชื่อเจ้าภาพ
ที่ไอดีไลน์ 0870078607

#คุณสมบัติผู้สมัครบวช
1.มีศรัทธาในการปฏิบัติ ในการบวช
2.ไม่หนีอาญาแผ่นดิน
3.ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติบวช ตามพระธรรมวินัย
4.ไม่มีโรคร้ายแรงติดต่อ
5.ว่าง่ายสอนง่าย
6.สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบโครงการได้
7.สามารถบวชจนครบโครงการ
8.ไม่หนีราชกาล
9.มีเอกสารสมัครบวช+ผู้รับรองครบ
10.เปลี่ยนชื่อต้งมีเอกสารเปลี่ยนชื่อด้วย
11.ร่างกายต้องพร้อมเดินจงกรม-นั่งสมาธิ-นั่งท่าเทพพนม
เป็นต้น

#ขั้นตอบการสมัครบวช ดังนี้
1.1อ่านรายละเอียดโครงการให้เข้าใจ
1.2ขออนุญาติผู้ปกครอง
1.3โทรสัมภาษสมัครบวช เจ้าหน้าที่ 087-007-8607
(เวลาสัมภาษ 10.00-17.00น.)
ถ้าผ่านสัมภาษ ส่งเอกสาร รับใบสมัคร
(กรณีไม่ผ่านสัมภาษ..จะแนะนำสถานที่บวชฟรีให้)
2.ส่งเอกสารลงทะเบียน ไลน์ไอดี 0870078607
(ส่งบัตรประชาชน+เบอร์โทรติดต่อ) เพื่อลงทะเบียนบวช
เเละเตรียมเอกสารสมัครบวช ต่อไป

#รายการเอกสารสมัครบวช เเละขั้นตอนโครงการบวช ดังนี้
2.1 ใบสมัครบวชพระ(รับทางไปรษณีย์) หรือรับเอง
2.2 ใบรับรองผู้ปกครอง+พร้อมบัตรประชาชนเซ็นต์สำเนาถูกต้องมาด้วย
2.3 ทะบียนบ้าน+บัตรประชาชน ผู้สมัคร
(พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง+ชื่อ)
2.4 ใบรับรองเเพทย์
(ระบุ Hiv,ยาเสพติด,วัณโรค,ไวรัสตับอักเสษB,โรคเก๊าท์,โรคเบาหวาน)
**เอกสารพิเศษ**เอกสารตรวจโควิตใช้ไม่เกิน3วันก่อนรายงานตัว
เเละตรวจอีกครั้งก่อนไปบวชจริง

2.5 รูปผู้สมัคร 2 รูป (ถ้าไม่มีเเจ้ง)
3.เตรียมฝึกท่องขานนาค/บทให้พระเเปล
/บทพิจารณาอาหาร/บทอิติปิโส-พาหุง เป็นต้น
4.มารายงานตัวตามกำหนดวันที่เจ้าหน้าที่ เเจ้ง
มาพร้อมเอกสารสมัครบวช ตามข้อที่ 2.1-2.5
5.เข้าอบรมก่อนบวช
**นาคที่จะเข้าเตรียมบวช**
..จะต้องเข้าฝึกอบรม และกักตัวตรวจเช็คสุขภาพ(ตามมาตราการควบคุม)
ว่าปราศจากโรค(Covid-19) เป็นเวลา15-20วัน ..ก่อนเข้าพิธีบวชจริง
6.พิธีมอบผ้าไตร (จ.นครปฐม)
7.พิธีบวชจริง (จ.พิษณุโลก)
8.ฝึกอบรมเป็นพระกรรมฐาน 3 เดือน(เข้าพรรษา)
9.จบโครงการ รับใบประกาศ

**หมายเหตุ**..จบโครงการไม่สึก
สามารถอยู่ฝึกอบรมต่อได้ตลอด
แต่ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียนสำนัก

#บุคคลที่โครงการไม่รับสมัคร
1.ร่างกายไม่ครบ32
2.มีอาญาเเผ่นดิน
3.เป็นราชการไม่มีใบลา
4.เป็นโรคติดต่อร้ายเเรง
5.เป็นโรคไม่ติดต่อ ร้ายเเรงเเต่อากาศหนัก
อาทิ เบาหวาน,โรคเก๋า,โรคไต, เป็นต้น
6.เคยต้องอาบัติหนักปาราชิก เมื่อเคยบวช
7.ไม่มีศรัทธาในการปฏิบัติ ในการบวช
(ไม่อ่านรายละเอียด..สักเเต่จะสมัครบวช)
8.ว่ายากสอนยาก (ไม่สนใจศึกษา..พระธรรมวินัย)
9.หวังเอกลาภ(หวังเงิน หวังทรัพย์ )
10.บวชไม่ครบ โครงการกำหนด เป็นต้น
11.บวชหวังสะบาย
(บวชเเล้วไม่หวังทำกิจวัตร..ไม่ดูเเลศาสนกิจ)
12.บวชหนีปัญหา
13.ติดเชื้อ covid-19 (เเม้จะหายเเล้ว)
จนกว่าหน่วยงานรัฐจะมียารักษาที่ไม่สามารถติดเชื้อต่อได้
เพราะคนเคยป่วยยังสามารถมีเชื้อกระจายต่อได้ (บางราย)
เพื่อความมั่นใจของคณะสงฆ์ เเละไม่ทำความลำบากใจในช่วงนี้
เว้นเเต่บางกรณีที่เห็นสมควร..ว่าปลอดภัย

#อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาด้วย
1.ชุดขาว2-3 ชุด(ไม่มีจริงๆ เเจ้งขอยืม)
2.เครื่องใช้ส่วนตัว
3.ยาประจำตัว
4.ผ้าเช็ดตัว
5.ไฟฉาย

#เจ้าภาพบวชพระ
*สามารถร่วมงานขอขมา,มอบผ้าไตรบวช,ขิปผม
แห่นาค,เข้าพิธีบวช ได้
((เเต่ทางโครงการจะจัดระเบียนป้องกันโควิต))
เช่นเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากาก ตั้งจัดวัดอุณหภูมิ เเละมีจุดล้างมือ
ผู้คนร่วมพิธีไม่เกิน 10 คน

(สามารถเเจ้งความประสงค์กับโครงการ)
**สนใจเข้าร่วมพิธีถวายผ้าไตร-ขิปผมนาค-รับพร
ที่ เลือกได้ 2 ที่
1.พิธีขิปผมนาค มอบผ้าไตร
ที่ศูนย์ธรรมทาน ภูริญาโณ อ.บางเลน จ.นครปฐม
2. พิธีบวชจริง สวนป่าพุทธารามญาโณ
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
*พระที่เจ้าภาพบวชให้จะอนุเคราะห์แผ่เมตตา
เเผ่บุญกุศลให้เจ้าภาพทุกวัน
ตลอด3เดือนจนจบโครงการ

#หมายเหตุ.
-กำหนดรับเจ้าภาพ ตามนาคที่เข้าบวช
เบื้องต้น 20 เจ้าภาพ
-ปิดรับเจ้าภาพเมื่อจองเต็ม
สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ โครงการได้
ว่าเต็มหรือยัง

#อานิสงส์ เเละประโยชน์จากการบวช
1.ตอบแทนคุณพ่อแม่,ญาติมิตร
2.ศึกษาธรรม รักษาจิต ดับทุกข์
3.ศึกษาธรรม สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
4.เป็นบุญกุศล วาสนา บารมี ให้แก่ตัวเอง
5.สร้างเหตุปัจจัยในการบวช ชาติใดสักชาติต้องได้บวชบ้าง
6.สร้างเหตุปัจจัยในการเข้าถึงธรรม
7.สร้างคนดีเข้าสู่สังคม ให้สังคมสงบสุขร่มเย็น

#สถานที่ฝึกอบรม ดังนี้
สถานที่ฝึกอบรม ตามเเบบสติปัฏฐาน ๔ (เบื้องต้น)
(3เดือน) 2 สำนักฝึกอบรม
1.สวนป่าพุทธารามปัญญา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
2.สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่. จ.ตราด

#กำหนดการฝึกกรรมฐาน
เวลา 04.00 น. สวดมนต์เช้า
เวลา05.00 น. ฝึกกรรมฐาน(รอบเช้า)
เวลา06.20น. บิณฑบาตร
เวลา 07.30-09.30น. ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา12.30-16.30 น. เริ่มฝึกกรรฐาน(รอบบ่าย)
เวลา17.00-18.00 น. ทำความสะอาดวัด หรือชำระร่างกาย
เวลา 08.00 -19.00 น. สวดมนต์เย็น แผ่เมตตา
เวลา19.30-21.00 น. ฝึกจิตภาวนาปฏิบัติตามสติปัฎฐาน4
21.00 น. พักผ่อน

#สอบถามเพิ่มเติม
โทร/ไลน์ 0870078607
((รับสมัครผู้บวชจำนวนจำกัด
สำหรับคนที่ผ่านคุณสมบัติโครงการ
เท่านั้น เพราะมีบุคคลากรอบรม
เเละงบประมาณจำนวนจำกัด))
***ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ***
ทางโครงการสามารถเเนะนำสถานที่บวชอื่นๆได้

การบวชเป็นการช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
เป็นการฝึกกุลบุตรลูกหลานชาวพุทธให้เข้ารับการ
บวชเพื่อจุดประสงค์หลัก คือ
ศึกษาธรรม, ปฏิบัติธรรม, เเละเผยเเผ่ธรรม
เพื่อให้เกิดความรู้, ความเข้าใจ ในพระธรรมวินัย
อันเป็นคำสั่งสอน ของพระพุทธศาสนาให้มีผู้รู้ ผู้เข้าใจ
เเละนำความรู้ไปสืบต่อ ปฏิบัติตาม อันจะช่วยให้ดำรงไว้ซื้อ
คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา ที่จะก่อให้เกิดความสุขเเก่ผู้ปฏิบัติตาม
สืบเนื่องต่อไปยาว นานเท่าที่จะทำได้ ในยุคของเราทุกคน

**ร่วมสนับสนุน+ส่งเสริมงานอุปสมบทช่วย**
-สร้างพระ
-สร้างธรรมะในใจ
-ขยายต่อธรรมะกว้างไกล
-สร้างความสุขเเก่ทุกทุกคน

#ขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญ
หรือร่วมกิจกรรมตามกำหนดเวลาได้((เเต่ต้องลงทะเบียน))
เพื่อความเรียบร้อยป้องกันภาวะโรคระบาด..ขณะนี้
((อาจปรับเวลาจัดกิจกรรม หรืองดร่วมงาน...ตามสถานการณ์ขณะนั้น))
******************************
รักษากิจกรรมความดี-สามัคคีในระเบียบวินัย-เกิดความสุขได้ในทุกคน

ขออานุภาพเเห่งบุญกุศลนี้อำนวยให้ทุกเจ้าภาพ
ที่สนับสนุน เเละส่งเสริม จงมีความสุขกาย-สุขใจ
มีเหตุปัจจัยในการเข้าถึงธรรม
ในปัจจุบันเเละอนาคต ด้วยเทอญ
สาธุ-----สาธุ------สาธุ

**ปรับข้อมูลล่าสุด วันที่ 27/06/2564** https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่ จ.ตราด


คุณสมบัติผู้สมัครบวช• ปาฏิโมกข์

• "วิธีแก้กรรม แก้เวร" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• พุทธกิจประจำวัน ๕ ประการและพุทธจริยา ๓ ประการ

• Deep Meditation | Healing, Calm and Peace with Tibetan Singing Bowl

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย