วัดชลประทานรังสฤษดิ์ วันเสาร์เข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ๑ วันตามโครงการพุทธสาวกสาวิกา

 naparats    4 ก.พ. 2565

ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการพุทธสาวกสาวิกา :
พุทธสาวกสาวิกา : ผู้มีจริยวัตรอันงดงาม
เพราะดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธองค์เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
----------------------
วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ภาคเช้า : ถ่ายทอดสดธรรมบรรยาย
เรื่อง "เข้าวัดให้ถูกเป้าหมาย"
โดย พระครูสังฆกิจพิมล (สุรศักดิ์ สุรญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
ณ โรงเรียนพุทธธรรม ชั้น ๑
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
-----------------------
ภาคบ่าย :
การปฏิบัติเจริญภาวนา
ตามหลัก สติปัฏฐาน ๔
โดย พระมหาวัลย์ อเวโร
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ โรงเรียนพุทธธรรม ชั้น ๑
-----------------------
ถ่ายทอดสด หรือรับชมย้อนหลังได้ที่
Youtube : https://bit.ly/3h8RVFj
Facebook : https://bit.ly/3eA12gy
เชิญแอด LINE ของวัดชล https://lin.ee/Bx8BcYK
-----------------------
อย่าลืมกด LIKE และติดตามเพจวัดชลฯด้วยนะเพราะท่านคือสะพานบุญที่ช่วยทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้งอกงามในใจคนสืบต่อไปขอเจริญพร  3,590 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย