ขอเชิญร่วมบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐม หน้่าตัก 10 เมตร วัดโพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง พิจิตร 66130 12-20/3/65

 socoman    10 ก.พ. 2565

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพได้ตามกำลังศัทธา ทำบุญไดที่วัดโพธิ์ไทรงามหรือธนาคารกรุงไทย สาขาโพทะเล
ชื่อบัญชีพระครูพิพัฒน์วีรธรรม(สร้างพระองค์ใหญ่) เลขที่บัญชี 625-040013-3
หรือสอบถามข้อมูล 099-6208779


• วิธีการทำให้เกิดตาทิพย์ (ทิพจักขุญาณ)

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• ศีล เจตนางดเว้น(วิรัติ) (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ปาฏิโมกข์

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย