ร่วมบุญผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวัดก้องประชาราฎร์
 พม.พล   21 ส.ค. 2554

ปิดทองวัดก้องประชาราฎร์ ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
กำหนดการ
เสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม๒๕๕๔เวลา ๑๓.๐๐น.พิธีชี้เขตโดยนายเทวัญ หุตะเสวี นายอำเภอบึงสามัคคี
อาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม๒๕๕๔เวลา ๑๖.๐๐น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์-พุทธาภิเษกวัตถุมงคล
จันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม๒๕๕๔เวลา๑๐.๐๐น.พิธีเปิดงานโดยพระธรรมรัตนดิลก จภ.๔ วัดสุทัศน์เทพฯกทม.
อังคารท่ี ๓ มกราคม๒๕๕๕เวลา๒๔.๐๐น.พิธีตัดหวายลูกนิมิตโดยพระเทพปริยัติ จจ.กำแพงเพชร

จาก ส.อุ่นสมัย
 เปิดอ่านหน้านี้  2737 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย