วิถีแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ของ พุทธ คริสต์ อิสลาม เต่า ฮินดู ซิกซ์

 จิรายุ    22 ก.ย. 2554

[url=http://upic.me/show/28310261][/url]

[url=http://upic.me/show/28309355][/url]


ขอเรียนเชิญเสวนาธรรมบ่ายวันอาทิตย์ปลายเดือน

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน 2554 เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น.

ในหัวข้อ "วิถีแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ของ พุทธ คริสต์ อิสลาม เต๋า ฮินดู ซิกซ์"

ณ หอธรรมพุทธทาส คณะ ๒ วัดปทุมคงคา(ฝั่งโรงเรียนวัดปทุมคงคา) ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์

โดย ผศ.ปาริชาด สุวรรณบุบผา

รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี

กรรมการบริหารหลักสูตร ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขานุการสภาศาสนสัมพันธ์ เพื่อสันติภาพแห่งประเทศไทย(IRC-Thailand)

ดำเนินรายการโดย คุณขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

นักธุรกิจและนักศึกษาปริญญาเอก มจร.
  3,513 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย