ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างกุฏิสงฆ์

 paramut    24 ต.ค. 2554

ทอด ณ วัดอีสานสามัคคี

บ้านอีสานสามัคคี ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ แต่ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ที่จะทำการก่อสร้างอยู่อีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทางวัด และคณะกรรมการ จึงขอบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสมทบทุนก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงต่อไปด้วยดี ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย โปรด จงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ร่ำรวยเงิน ทอง ทุกท่านเทอญ.

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 (ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12)
เวลา 05.30 น. ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ บ้านแม่ครูถนอม แดงดี
เวลา 06.30 น. รอรับบริจาคจากท่านผู้มีจิตศรัทธา
เวลา 09.30 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 15.00 น. แห่องค์กฐินรอบหมู่บ้าน
เวลา 18.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็น
เวลา 20.00 น. ฉลองกฐินตลอดคืน
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554 (ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12)
เวลา 07.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา 08.30 น. แห่องค์กฐินรอบวัดอีสานสามัคคี
เวลา 09.00 น. ทอดถวายกฐินเป็นเสร็จพิธี
ที่ปรึกาษาฝ่ายสงฆ์

พระปรมัติ อธิปญฺโญ (รักษาการแทน เจ้าอาวาสวัดอีสานสามัคคี ) ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
พระสมพงษ์ อสโม ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
พระชวน อติชโย ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
พระธนภัทร จิตฺตวํโส ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
พระสมพร ปภาโส ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
คณะกรรมการฝ่ายฆราวาส

ผู้ใหญ่อัครพล งามดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 คุณพ่อส่วน เทียบพระ คุณพ่อประหยัด วงษ์คำอุด
ส.อบต.สุดเลิศ งามดี ผู้ช่วยบุญมา นะราวงค์ ผู้ช่วยสนิท ศิริโนนรัง
คุณแม่ ถนอม แดงดี คุณแม่ วิลัย ชาชำนาญ คุณดาวผกา เหล่าสิงห์ลา
คุณทุ้ม สิงห์น้อย คุณทองใบ เหล่าประเสริฐ คุณประสิทธ์ ประนัติโส
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : พระปรมัติ อธิปญฺโญ ผู้บอกบุญ


การทำบุญด้วยการสร้างกุฏิ
ผู้ที่ทำบุญด้วยการสร้างกุฏิถวายแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์กลับคืนมาในเรื่องของความเป็นอยู่ จะมีชีวิตที่สุขสบายไม่ลำบาก ครอบครัวก็จะรักใคร่ปรองดองกัน มีความมั่นคงในชีวิต
ด้านร่างกาย ก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเรียนทางด้านใดก็จะเรียนรู้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง บุคคลที่คิดร้ายก็จะต้องแพ้ภัยตนเอง จะปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและอาวุธต่างๆ มีอายุยืนยาว

พรใดอันประเสริฐ จงมีแด่ทุกท่าน
พระปรมัติ อธิปญฺโญ


• เพลงผ่อนคลายเพื่อบรรเทาความเครียดความวิตกกังวลและความหดหู่ใจ•หยุดการคิดมากดนตรีที่สงบเงียบผ่อนคลาย

• EP.91 วนิ อินพุทธ ธรรมะ Gen Z ของ Tiktoker สายธรรมที่มีคนตามนับแสน!! | คุยกับอุ๋ย

• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• ๒.ปางมหาภิเนษกรมณ์

• พุทธกิจประจำวัน ๕ ประการและพุทธจริยา ๓ ประการ

• 95(10/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย