ด่วน บุญสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ร.พ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 thimuk    25 ธ.ค. 2554

เชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ร.พ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
งบประมาณก่อสร้าง 10 ล้านบาท

อาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประกอบด้วยห้องตรวจโรค ห้องหัตถการ ห้องให้คำปรึกษา ห้องดูแลเท้า ห้องบัตร ห้องจ่ายยา ห้องประชุม และห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันมีผู้ป่วยมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ผู้ป่วยอยู่อย่างแออัด จนต้องใช้โรงจอดรถที่อยู่ใกล้เคียงเป็นสถานที่นั่งพัก รอรับยา

วางศิลาฤกษ์และทำบุญทอดผ้าป่าเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2553 ขณะนี้งบประมาณมีไม่เพียงพอในการก่อสร้าง

ผอ.รพ.จึงขอเมตตาจากองค์หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ (ศิษย์ในหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) เจ้าอาวาสวัดป่ากมโลสานิตยานุสรณ์ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ขอให้ท่านเมตตาเป็นผู้นำศรัทธาประชาชน ร่วมบริจาคสร้างอาคารผู้ป่วยเรื้อรัง

เนื่องจากยังของบประมาณจากรัฐบาลไม่ได้ จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ผ่านองค์หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ เปรียบเหมือนท่านได้ร่วมทำบุญสร้างอาคารผู้ป่วยเรื้อรังถวายเป็นสังฆทาน เมื่อสร้างเสร็จแล้วพระสงฆ์จึงบริจาคให้กับรพ.ต่อไป ทำให้ได้บุญใหญ่หลายต่อ และโครงการนี้ได้รับเกียรติ์จากท่านผวจ.สกลนครในการวางศิลาฤกษ์ด้วย

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญมหากุศล อานิสงค์นั้นมีมากมาย เพราะท่านได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป กุศลผลบุญจะช่วยให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง จะทำสิ่งใดก็ขอมีผู้คอยให้การช่วยเหลือ ให้ท่านได้มีโอกาสสร้างบารมีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป และส่งผลให้สำเร็จมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเทอญ

ท่านสามารถร่วมบุญผ่าน

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสว่างแดนดิน
ชื่อบัญชี พระทองปาน จารุวัณโณ เลขที่บัญชี 413-4-13952-8 หรือ
บัญชีร.พ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เลขที่บัญชี 440-0-15410-6

สอบถามรายละเอียดหรือขอใบอนุโมทนาบัตรได้ที่
ผศ.ยุวดี ชาติไทย รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 089-816-4343 หรือ
ทิพยวรรณ มุกนำพร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 083-140-2285
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,597 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย