"ผู้รับผลกรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 วิริยะ12   9 พ.ค. 2563

.
 "ผู้รับผลกรรม"

" .. พูดตามข้อเท็จจริงแล้ว "เราคือธาตุสี่ ดิน น้ำ ไฟ ลม ประสมกันเป็นก้อนขึ้นมา" แล้วแตกสลายดับไปเท่านั้น ไม่มีสาระอะไรเลย "ใจเป็นผู้เข้ามาครองรูปอันนี้" จึงทำให้เคลื่อนไหวได้ เมื่อก้อนอันนี้แตกดับไปแล้ว ใจก็ไม่สามารถจะใช้ก้อนอันนี้ได้

"กรรมคือสิ่งที่ใจใช้ให้ก้อนอันนี้ กระทำทั้งดีและชั่วนั้น" เมื่อก้อนอันนี้แตกดับแล้ว "ใจย่อมรับผลกรรมนั้นแต่ผู้เดียว" .."

"เทสโกวาท"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 DT014902

วิริยะ12

9 พ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  3397 

   ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย