"ผู้รับผลกรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  4,929 

.
 "ผู้รับผลกรรม"

" .. พูดตามข้อเท็จจริงแล้ว "เราคือธาตุสี่ ดิน น้ำ ไฟ ลม ประสมกันเป็นก้อนขึ้นมา" แล้วแตกสลายดับไปเท่านั้น ไม่มีสาระอะไรเลย "ใจเป็นผู้เข้ามาครองรูปอันนี้" จึงทำให้เคลื่อนไหวได้ เมื่อก้อนอันนี้แตกดับไปแล้ว ใจก็ไม่สามารถจะใช้ก้อนอันนี้ได้

"กรรมคือสิ่งที่ใจใช้ให้ก้อนอันนี้ กระทำทั้งดีและชั่วนั้น" เมื่อก้อนอันนี้แตกดับแล้ว "ใจย่อมรับผลกรรมนั้นแต่ผู้เดียว" .."

"เทสโกวาท"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
    


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย