สร้างบุญสร้างกุศล

 chai-aroon   15 เม.ย. 2556

อันกรรมชั่ว เปรียบดั่ง เช่นเชื้อโรค ตามสับโขก เป็นเงา มิจางหาย
หากละบุญ สร้างภูมิ ในร่างกาย อาจวางวาย ดับสูญ ทุกนาที
วอนญาติโยม ตั้งใน ความไม่ประมาท ไม่ควรพลาด เสริมบุญ เสริมราศี
เป็นมนุษย์ สุดแสน ช่างโชคดี เสริมบารมี กันได้ ทุกตัวตน
เกิดเป็นคน สร้างบุญ กุศลได้ เดรัจฉานไชร้ สร้างไม่ได้ ดังใจหวัง
หมั่นเสริมบุญ เล็กน้อย ตามกำลัง เป็นพลัง แห่งบุญ ภพต่อไป
ทรัพย์ภายนอก ติดตาม ก็ไม่ได้ ทรัพย์ภายใน ตามไป ทุกแห่งหน
ดีชั่ว ทุกคนรู้ ในตัวตน อย่าหลงตน จนทุกข์ สุขไม่มี
อนุโมทนาสาธุค่ะ
ไหว้สา พระธัมมวินัย สายบุญ

เดรัจฉาน ก็ทำบุญ ทำบาปได้

ม้ากัณทกะ หลังส่งพระโพธิสัตว์แล้วตาย ได้ไปเกิดสวรรค์ย้อนทำความดี จากการ เกี่ยวข้องในการบวชครั้งยิ่งใหญ่นี้
เทพบุตรโฆสกะ ได้มาเกิดสวรรค์ย้อนรักสัทธาเคารพพระปัจเจกพุทธเจ้า

ช้างทรง ม้าทรง ของ พระราชา ย่อม ได้บุญกุศล จาก การรับใช้ผู้มีบุญญาธิการ

สัตว์มีงา เขี้ยวเล็บ ช้างนาฬาคิรี มีบาปกัมม์ติดตาม ย้อน วิ่งมาจะทำร้ายพระศาสดา หมาเสืองูช้าง หากทำร้ายคน สัตว์ ก็ต้องมีบาปติดตามไป ทำให้ภพชาติเนิ่นนานออกไป

สาธุ

 เปิดอ่านหน้านี้  5526 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย