@ ...ครูคือใคร ใครคือครู...(๑๖ มกรา...วันครู..)

 นิวพุดเดิล   12 ม.ค. 2554

" ๑๖ มกรา...วันครู "

@ คำเปรียบเทียบ เปรียบเปรย ที่เคยรู้
เขาเปรียบครู ว่าเป็น เช่น “เรือจ้าง”
พายเรือส่ง ผู้โดยสาร ผ่านรายทาง
นั้นคือสร้าง ศิษย์ให้ ไปได้ดี
@ ศิษย์รุ่นแล้ว รุ่นเล่า ที่เขาส่ง
ต่างบรรจง ส่งไป ให้ถึงที่
สอนอ่านเขียน เรียนรู้ สู้ชีวี
จนศิษย์มี ความรู้ ไว้สู้งาน
@ เปรียบ “แม่พิมพ์” ก็มี เท่าที่รู้
เพราะคุณครู คือผู้ ดูภูมิฐาน
มีความรู้ มีศีลธรรม ชำนาญการ
เป็นผู้ผ่าน ร้อนหนาว มายาวไกล
@ เป็นเบ้าหลอม ผลิตศิษย์ ประดิษฐ์สวย
ครูคือผู้ ไม่ร่ำรวย แต่สวยใส
รวยความดี รวยความรู้ อยู่ข้างใน
รวยจิตใจ เมตตา เอื้ออารี
@ เปรียบ “แสงเทียน” ก็มีเท่าที่รู้
เพราะคุณครู ให้แสง แห่งราศี
แสงแห่งความ เป็นผู้ ความรู้ดี
ให้ชีวี ไม่มืด อย่างยืดยาว
@ แสงเทียนย่อม ส่องทาง สว่างจ้า
แสงปัญญา ส่องใจ ให้หนุ่มสาว
เปล่งประกาย สวยที่สุด ดุจดวงดาว
ที่แพราพราว สว่าง กลางนภา
@ คือ “ปูชนียบุคคล”บนความรู้
เขาเปรียบครู สูงส่ง ทรงคุณค่า
เพราะครูคือ คนดี มีปัญญา
เป็นผู้มี เมตตา ด้วยอารี
@ ครูรักศิษย์ ทุกคน บนพื้นฐาน
ดุจลูกหลาน ของตน บนวิถี
แห่งความรัก เมตตา ความปรานี
เห็นศิษย์ดี ครูปลื้ม ลืมไม่ลง
@ ที่ 16 มกรา มารำลึก
มาคิดนึก ถึงครู ผู้สูงส่ง
ครูทุกคน คือผู้ ที่อยู่ยง
และมั่นคง ทรงคุณค่า คำว่า”ครู”
@ ศิษย์ขอน้อม กราบกราน ผ่านอักษร
ด้วยบทกลอน ร้อยกรอง แทนของหรู
ต่างมะลิ มาลัย ไหว้เชิดชู
ศิษย์ขอบูชาคุณ เทิดทูนเอย...พุดเดิล   


ปาเจรา จริยา โหนฺติ คุณุตฺตรา นุสาสกา


เชิญเพื่อนพ้อง น้อง กวี เมธี ปราชญ์
ก้มกราบบาท บรมครู เชิดชูศรี
องค์สัพพัญญู พุทธะ บารมี
บูรพคณาจารย์ ของเรานี้ โดยทั่วกัน

ทั้งครูธรรม เพื่อนธรรม ในเวปนี้
ให้สุขศรี ชีวี มีสุขสันต์
เจริญในธรรม ยิ่งยิ่งขึ้น โดยทั่วกัน
ขอธรรมนั้น พาทุกคน พ้นวัฏฏา

กตัญญู รู้คุณ ผลบุญเลิศ
สัตว์เวียนว่าย ตายเกิด ในสังสาร์
พึงระลึก ถึงคุณ บิดร-มารดา
ทั้งครู บา เพื่อนร่วมจิต มิตรธรรม

หิ่งห้อยน้อย รู้คุณ ปราชญ์ทุกท่าน
ที่น้อมนำ ธรรมทาน อุปถัมภ์
ต่างแลกเปลี่ยน ช่วย หนุน เกื้อ เอื้อสัทธรรม
ให้พ้น "กรรม" ก้าวไป ในมรรคา

จึงขอคา รวะท่าน ด้วยดวงจิต
ขอลิขิต กลอนกวีแสน แทนบุปผา
แทนหญ้าแพรก ดอกมะเขือ และมาลา
กราบวันทา คารวะท่าน ด้วยดวงใจ

อันเมธี มิใช่ที่ ปริญญา
ต้องสิกขา ในสถาน ตระการใหญ่
บุรุษที่ มีธรรม อันอำไพ
มีปัญญา นั้นยิ่งใหญ่ กว่าเมธี


ปญฺญา วุฑฺฒิ กเร เต เต ทินฺโนวาเท นมามิหํ

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย