ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ 4-8 ธันวาคมนี้ มูลนิธินิธิกรบางปู สมุทรปราการ เยื้องวัดอโศการาม

 UMP  

1. ผู้นำปฏิบัติ  : 
   แม่ชีเกณฑ์ นิลพันธ์ จาก วัดป่าเจดีย์เทวธรรม(สำนักวิปัสสนากรรมฐานขุนศึกเทพพญา)  ติดตามรายละเอียดของท่านได้ที่ แม่ชีเกณฑ์ วัดป่าเจดีย์ | Facebook     https://www.facebook.com/profile.php?id=100006281232950&ref=ts&fref=ts  

ประวัติของท่าน                  
คุณแม่ชีเริ่มสนใจศึกษาพระธรรมมาตั้งแต่ยังเด็ก จนกระทั่งอายุได้ 14 ปี คุณแม่ชีได้มีโอกาสฟังธรรมจากหลวงปู่ศรี มหาวีโร แห่งวัดป่ากุง จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านบอกว่า มนุษย์เกิดมามีแต่ความอยาก มีแล้วก็อยากมีอีก คนฟังธรรม 100 คน ฟังแล้วหลุดพ้นได้มีไม่กี่คน ต้นไม้ที่มีรากก็จะสามารถออกดอก ออกผล มีลูก ต่อยอดไปไม่มีวันจบสิ้น เปรียบกับมนุษย์ที่...มีครอบครัว ก็มีทั้งลูก หลาน ญาติ พี่น้อง หากใครต้องการหลุดพ้น ต้องออกจากการมีครอบครัว ด้วยการตัดช่องน้อยแต่พอตัว หลังจากได้ฟังหลวงปู่ศรีแล้วนั้นท่านแม่ชีก็ตั้งใจปฏิบัติ เดินทางไปฟังเทศน์จากหลวงปู่ และใส่บาตรกับหลวงปู่อยู่เป็นประจำ จนกระทั่งอายุ 18 จึงตัดสินใจบวชชี เพราะต้องการหลุดพ้น คุณแม่ชีได้ออกบวชตั้งแต่ท่านอายุ 18 ปี ที่วัดบูรพาพิราม และได้เดินทางมากรุงเทพ มาปฏิบัติธรรมที่วัดบุญศรีมณีกรณ์ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งเป็นวัดเป็นเพียงสำนักปฏิบัติธรรม เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีหลวงปู่เลื่อนจากวัดถ้ำผ้าห่อ จ.นครศรีธรรมราช เป็นวิปัสสนาจารย์และเป็นผู้สอบอารมณ์                   
ในการปฏิบัติ คุณแม่ชีได้มองเห็นเหตุแห่งการเกิดทุกข์ เห็นทางพ้นทุกข์ เป็นอย่างไร หลังจากนั้นท่านได้เดินทางไปอยู่ที่วัดร่ำเปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 16 ปี โดยทำหน้าที่เป็นผู้สอบอารมณ์แก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นั่น และไปอยู่ที่อื่นๆรวมระยะเวลาที่อยู่ทางเหนือประมาณ 20 ปีหลังจากนั้นจึงได้กลับมาอยู่ที่ จ.ร้อยเอ็ด                
ตลอดระยะเวลา 36 ปี แห่งการบวชชีเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนา ท่านแม่ชีได้พบและเรียนรู้คำสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ท่านแม่ชีจีงต้องการถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธองค์ให้กับผู้ที่สนใจได้รู้และนำไปปฏิบัติ สิ่งที่ท่านแม่ชีสอนคือแนวทางการปฏิบ้ติสติปัฎฐานสี่ เบื้องต้น เพื่อให้รู้กาย รู้จิต รู้สติ รู้ลมหายใจ เพื่อให้เกิดปัญญา.....                
ปัจจุบันท่านเป็นผู้อบรมและเป็นผู้สอบอารมณ์ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าเจดีย์เทวธรรม จ.ร้อยเอ็ด และเคยมาเปิดอบรมการปฏิบัติธรรมที่สมุทรปราการเมื่อเดือน กย. ที่ผ่านมา   

ที่มา : มูลนิธินิธิกร

5,880


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย